ul. Szkolna 34
38-422 Krościenko Wyżne
tel. (013)4315019
www.debina.webd.pl
e-mail:debina@kroscienkowyzne.pl


"Dębina" świętowała 20-lecie

Spotkaniem rocznicowym, tortem i koncertem piosenki poetyckiej Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" uczciło dwie dekady swej działalności. Wydarzenie miało miejsce 15 grudnia w sali domu ludowego w Krościenku Wyżnym. Po powitaniu gości przez prezesa Edwarda Marszałka przed scenę wjechał urodzinowy tort z dwoma świeczkami na dwa dziesięciolecia, który fachowo podzielili: wójt Mateusz Liput i Grzegorz Tomkowicz, Honorowy Siekiernik. Autorkami tortowego dzieła były panie Eleonora Karaś i Małgorzata Żywiec. Dostarczeniem go do rąk gości zajęli się sprawnie uczniowie i uczennice podstawówki. Czas na spokojną degustację był w trakcie prezentacji "20lat w 20 minut" w wykonaniu prezesa Edwarda Marszałka. W wielkim skrócie przedstawił on historię działalności stowarzyszenia i jej efekty, które dla wielu są już oczywistością. W części oficjalnej wręczone zostały też tradycyjne honorowe wyróżnienia. Nowo przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Stanisław Wierdak otrzymał odznakę organizacyjną, natomiast statuetką i tytułem Honorowego Siekiernika wyróżniona została dr hab. Beata Lorens. Z kolei tytuły Honorowy Członek "Dębiny" przyznano Halinie Pelczar i Janowi Żywcowi. Po akcie dekoracji głos oddano gościom. Ciepłe słowa, upominki i słowa zachęty do dalszej aktywności płynęły m.in. od wójta, przewodniczącego Rady Gminy, sołtysa, od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i wielu innych uczestników spotkania. Dr Dariusz Sobieraj, radny sejmiku województwa podkarpackiego, przesłał na ręce prezesa list gratulacyjny, który odczytał Rafał Przymusiński. Treść listu publikujemy w całości. Potem już tylko koncert - prawie 20 piosenek do tekstów Miry Zalewskiej i Edwarda Marszałka z muzyką Mariusza Wdowina rozległo się ze sceny. Przetykane one były komentarzami lub wprowadzeniami prowadzącego. Po koncercie jeszcze pamiątkowe zdjęcia i... można pracę zaczynać od nowa...

tekst: Maryla Marszałek
zdjecia: Andrzej Józefczyk
prezentacja: Anita Fal
nagranie video: Wacław Żywiec


Uroczystość zaszczycili swą obecnością:
  Marek Aftanas, radny powiatowy
  Mateusz Liput, wójt gminy
  Jan Omachel, zastępca wójta
  Krzysztof Podkul, przewodniczący rady gminy
  Bolesław Pudłowski sołtys Krościenka Wyżnego
  Honorowi siekiernicy: doktor Stanisława Chodorowicz, Jerzy Stasiczak wraz małżonką Barbarą, Grzegorz Tomkowicz, Wacław Turek
  ks. Wiesław Kałamarz - proboszcz Parafii Krościenko Wyżne
  ks. Tadeusz Osiński - proboszcz Parafii Pustyny
  Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie wraz z delegacją leśników
  dr Tadeusz Łopatkiewicz - prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wraz z delegacją
  Honorowi członkowie SK Dębina: Eleonora Karaś, Mieczysław Fejkiel
  Robert Zygarowicz - komendant OSP W Pustynach
  Maria Nowak - przewodnicząca KGW w Krościenku
  Małgorzata Bystrańska - przewodnicząca KGW w w Pustynach
  Elżbieta Dryka - przewodnicząca Klubu Seniora
  Lucyna Liput - dyrektor GOPS
  Rafał Przymusiński - kierownik GOSiR
  Dorota Frydrych - dyrektor Przedszkola Samorządowego
  Maciej Filar - Kapelmistrz Orkiestry Dętej
  dr hab. Lorens Beata
  Rafał Barski - RUTHENUS
  Marek Barzyk - pasieka "W Dębinie"
  Grzegorz Chudzik, ratownik GOPR
  Stanisław Orłowski wraz gronem przewodników beskidzkich SPT Karpaty"

Media:
  Jerzy Krużel - Polskie Radio Rzeszów, audycja "Mikroklimat"
  Renata Machnik - Polskie Radio Rzeszów
  Andrzej Józefczyk - tygodnik Nowe Podkarpacie
  Stanisław Pelczar - TV Krościenko Wyżne
  Wacław Żywiec - Telewizja Dębina


Mariusz Wdowin - krakowski artysta z kręgu piosenki poetyckiej, kompozytor, gitarzysta, pianista, piosenkarz. Autor kilkuset piosenek do tekstów m.in. Tadeusza Nowaka, Miry Zalewskiej, Edwarda Marszałka, Aleksandry Bacińskiej, Piotra Brymasa, Krzysztofa Cezarego Buszmana, Tomasza Tesznara, Iny Kaweckiej i.in. Na scenie pojawia się od 2000 r. Nagradzany i wyróżniany na wielu festiwalach piosenki poetyckiej i turystycznej (Bazuna, Wrzosowisko, Listobranie, Spotkanie Bardów, OTGPS w Szklarskiej Porębie i in.). Od 2002 roku prowadzi w Krakowie regularne spotkania z piosenką poetycką, turystyczną i szantową, zwane Śpiewograniami. W 2018 ukazała się płyta Mariusza Wdowina pt. "Wyklęte anioły" do tekstów Miry Zalewskiej. Obecnie w trakcie przygotowań jest kolejna płyta do tekstów Edwarda Marszałka. Płyta ukaże się w 2019 roku.powrót<<<